• Domácí péče

Domácí péče

Domácí zdravotní péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, prevenci nemoci a zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka. Minimalizuje frekvenci hospitalizace klientů různých věkových, indikačních a diagnostických skupin.

Cíl domácí péče

Cílem domácí zdravotní péče je kvalitní humánní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta v rozsahu 24 hodin denně 7 dní v týdnu se zohledněním kvality, odbornosti a efektivity péče.

„S naší odbornou pomocí, doma i v nemoci“.


Výhody domácí péče

 • Udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci. Léčení v nemocnici či v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) se omezuje pouze na případy, kdy léčba doma není možná.
 • Zlepšuje psychický stav nemocných, urychluje hojení a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny.
 • Snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu uzdravení).
 • Udržuje klienta co nejdéle v jeho vlastním prostředí se zachováním jeho soběstačnosti, zmírnění utrpení a udržení kvality života na maximální možné úrovni.

Klienti domácí péče

Mezi naše klienty patří lidé všech věkových skupin s akutním onemocněním, chronickým onemocněním, po hospitalizaci, dlouhodobě nemocní, lidé po úrazech a pacienti v terminálním stádiu života.

Jaké služby poskytujeme

 • příprava a dohled nad užíváním léků
 • aplikace všech typů injekcí včetně infuzí
 • sledování vitálních funkcí
 • komplexní péče o inkontinentní pacienty, cévkování, klysma
 • péče o diabetiky tzn. aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování stavu, vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem
 • odběry biologického materiálu
 • komplexní péči o imobilní pacienty
 • polohování, prevence a léčba proleženin
 • péče o rány
 • péče o žaludeční sondy, tracheostomie, močové katétry
 • edukace pacienta
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • péče o dialyzované pacienty
 • péče o onkologické pacienty
 • péče o pacienty v terminálním stádiu
 • epidurální analgezii (tišení bolesti v domácím prostředí)
 • péče o pacienty s umělou plícní ventilaci, oxygenoterapie
 • odborné poradenství v oblastech sociální péče a pomoci, dietních režimů, inkontinence
 • podpůrná psychoterapie
 • a další výkony dle ordinace ošetřujícího lékaře

Kde službu poskytujeme

Službami pokrýváme celý okres Frýdek-Místek s přilehlými obcemi např. Staříč, Sviadnov, Bruzovice, Sedliště, Hukvaldy, Palkovice, Rychaltice, Paskov, Žabeň, Lysůvky, Zelinkovice, Chlebovice, Brušperk, Fryčovice, Lískovec, Řepiště, Vratimov, Horní a Dolní Datyně, Oprechtice, Krmelín, Stará Ves nad Ondřejnicí, Horní a Dolní Sklenov, Lhotka, Metylovice, Kozlovice, Staré Město, Kunčičky u Bašky, Skalice, Hodoňovice, Janovice, Pržno, Lubno, Malenovice, Frýdlant nad Ostravicí, a další.

Kdo službu poskytuje

Náš tým tvoří pouze kvalifikované zdravotní sestry, sestry poskytující odbornou péči s dlouholetou praxí, které mají osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, popř. splňují podmínku vysokoškolského vzdělání v oboru ošetřovatelství.

Kdo službu indikuje a systém úhrady

 1. Péče požadovaná lékařem – hrazena ze zdravotního pojištění
  Zdravotní péče je indikována žádostí ošetřujícího lékaře (praktickým lékařem klienta nebo ošetřujícím lékařem z oddělení v nemocnici popř. LDN, odkud je pacient propuštěn do domácího prostředí), který určuje její rozsah i četnost. Pokud má tedy klient zájem o naše služby hrazené ze zdravotního pojištění, musí mu doporučení vystavit jeho ošetřující lékař. Více v sekci domácí péče – indikovaná lékařem.
  Spolupracujeme s více než 60 lékaři z celého okresu Frýdek-Místek a nemocnicemi.

 2. Péče požadovaná klientem – hrazena klientem
  Péče je zahájena podle požadavku klienta. Sestra vykonávající první návštěvu, zjistí všechny potřebné údaje o pacientovi a domluví rozsah péče. Péče je ukončena podle rozhodnutí pacienta. Takovou péči si platí sám pacient. viz. domácí péče neindikovaná lékařem.

Frekvence a rozsah domácí péče

Domácí zdravotní péče indikována lékařem může být čerpána maximálně v rozsahu 3 návštěvy nebo 3 hodiny péče denně. Návštěvy jsou pak členěné do 4 typů dle času stráveného u pacienta – 60 minut, 45 minut, 30 minut a 15 minut.

Politika kvality

politika-kvality1_800.jpg
Varování
Zavřít